Om mig
Bibliodrama
Fremtiden
Kontakt
Bibliodrama.dk
www.saebybaptistkirke.dk
www.baptistkirken.dk
www.bibliodrama.se
Forudsætninger
Forudsætninger!
Kendetegnende for Bibliodrama er, at det ikke er noget, der skal opføres for andre. Det er en hjælp til en selv, og dem, man laver Bibliodrama sammen med, til at komme ind i teksten. (Og når man først er inde i teksten, er det svært ikke at videregive den, men det er en helt anden sag!)
Det betyder, at man ikke skal udstille sine værker, eller opføre spontandramaet for andre. Man skal derfor ikke være en dygtig kunstner, eller være god til at lære replikker udenad. Man behøver heller ikke et forudgående kendskab til teksten. En god portion nysgerrighed er eneste forudsætning, og mod til at afprøve noget nyt.

Logoet