Om mig
Bibliodrama
Fremtiden
Kontakt
Bibliodrama.dk
www.saebybaptistkirke.dk
www.baptistkirken.dk
www.bibliodrama.se
Forudsætninger
Logoet
Logoet!
Til denne hjemmesides logo har jeg ladet mig inspirere af naturens former og farver. Logoet er formet af to af rosens kronblade, de yderste dele af planten bredbladet vejbred, samt hyben, - altså en skøn blanding af forædlet, vild og frugtbærende natur.
Tanken bag logoet er at menneskene bøjer sig mod hjertet, der både ses som symbol på Guds kærlighed, og som det inderste, altså kernen i både troen, i fællesskabet og i det enkelte menneske.
Bibliodrama giver mulighed for at søge dybden både i sig selv, i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud.