Om mig
Bibliodrama
Fremtiden
Kontakt
www.saebybaptistkirke.dk
Bibliodrama.dk
www.baptistkirken.dk
www.bibliodrama.se

Min egen baggrund:
Mit navn er Bente Højris Pedersen. Jeg er en årgang 1962. Er gift med Arne, og har to voksne sønner og to skønne børnebørn.
Jeg har siden september 2016 været præst i Brovst Baptistkirke i Nordjylland.
Jeg har i mit liv været til mange teoretiske foredrag og undervisning, som afgjort har været godt, men som jeg bagefter ikke har kunnet gøre rede for indholdet af. Det siger sikkert mere om mig end om underviserne, men sådan har det været.
Jeg har overvejet at tage videreuddannelse indenfor teologi, men har hver gang fravalgt, fordi jeg ikke orkede flere notatark i mine ringbind, uden at kunne mærke at også hjernen og hjertet blev fyldt op.
I 2011 stiftede jeg bekendtskab med Bibliodrama i forbindelse med en studietur til Indien. Og her oplevede jeg, at det jeg fik ind på denne måde, på en ganske anden måde gjorde indtryk på mig, og arbejder videre i mig, selv efter at undervisningen er afsluttet.
Bagefter ønskede jeg at kunne bruge dette i mit eget arbejde, og lade andre "smage" på denne meget kropslige, legende, indlevende måde at nærme sig en Bibeltekst på. Jeg fandt ud af at "Utbildningscentrum Lidingö" udbød et grundkursus i at være Bibliodramaleder, (nu udbydes kurset på "Bromma Folkhögskola" i stedet) og jeg meldte mig straks til kurset. I løbet af de to år, uddannelsen varede, var jeg i Stockholm i alt ti gange, og havde 240 uddannelsestimer, fordelt på 200 timer med Bibliodrama i praksis, 40 timers vejledning i gruppe, praktikforløb, samt et skriftligt fordybningsarbejde.
Efter at have færdiggjort uddannelsen, brænder jeg efter at få lov til at lede andre i "at læse Bibelen med hele kroppen"!

Forudsætninger
Logoet